Obecní knihovna jako taková má v naší obci dlouholetou tradici, kterou založil sbor dobrovolných hasičů v Ludíkově, pravděpodobně brzy po svém vzniku. Jak dokazují razítka ve starých knihách. Poté byla obecní knihovna provozována v prostorách základní školy v Ludíkově.

     Z poslední doby máme doložený provoz veřejné lidové knihovny v Ludíkově, kterou vedla jako knihovnice paní Marie Vybíhalová z čísla popisného 31. Např. se v kronice píše, že v r. 1983 bylo v knihovně kolem 900 kusů knih různých žánrů k výpůjčce, během roku 1982 bylo vypůjčeno 2 294 knih a 108 kusů časopisů. V této době již také probíhala meziknihovní výpůjčka mezi obecní knihovnou v Ludíkově a městskou knihovnou Boskovice. V tuto dobu navštěvovalo knihovnu asi 71 čtenářů, v roce 1990 to již bylo 99 čtenářů.Tato čísla dokazují ,že naši občané měli o knihy a vzdělání velký zájem a doufáme že tento zájem trvá i v dnešní době. Nasvědčuje tomu i proběhlá anketa mezi občany.  

      Svoji činnost knihovna přerušila v roce 1993. Je to letos právě 20 let, kdy se podařilo v naši obci provoz knihovny obnovit.V minulém roce byl vypracován projekt na opravu a znovuvybavení prostor knihovny. Celkové náklady tohoto projektu dosáhly 430 000 Kč. Z toho byla přislíbena dotace ze SZIF Brno v celkové výši 252 000 Kč. 

      Modračka nebo Modračky je dodnes používaný místní název lokality ležící jihovýchodně od Ludíkova. Z dochovaných pramenů se můžeme dočíst, že se této lokalitě začalo říkat podle loučky, na které rostlo modré kvítí, podle jiné verze jde o studánku ve které se odrážela krásná modrá obloha. Z historických výzkumů profesora Černého, provedených v 70. letech minulého století je doloženo, že na tomto místě se nacházela dnes již zaniklá obec s názvem Modračka.

Od pradávna jsou knihovny považovány za pramen vědění a moudrosti, proto jsme se při volbě jména knihovny nechali inspirovat názvem studánky. Studny byli vždy místem setkání, podobně jako knihovna pro občany obce.