Mandaly - Libuše Baďurová   prosinec 2013  

 

Milé čtenářky,

milí čtenáři,

jsme v knihovně, kde si uvědomujeme, že kniha bez čtenáře a obraz bez diváka nežije. Teprve vzájemným hovorem, řekněme dialogem, mezi čtenářem a knihou či divákem a obrazem získáváme zkušenosti, srovnáváme se s ostatními, klademe otázky a hledáme na ně odpovědi.

Ani já jsem nebyla jiná. Od svých jedenácti let jsem chodila do Městské knihovny v Boskovicích. Mohu se přiznat, že bez knihy a bez umění se neobejdu po celý svůj život.

Podařilo se mi skloubit ve své profesi vše, co mě bavilo, tedy mateřský jazyk a výtvarný svět, neboť jsem vystudovala aprobaci český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UJEP v Brně, nyní MU.

Přes třicet let jsem působila na školách a mám dostatek zkušeností, připravila jsem proto pro vás sérii obrazů označovaných jako MANDALY.

Co to je mandala?

Obraz kruhové kompozice včleněné do čtverce. Má nás vést k soustředění, uklidnění a harmonizaci celého těla i duše. Při pohledu na obraz začínají naše oči zvenčí a hledají cestu vedoucí ke středu mandaly. Cestou si můžeme uvědomovat svůj dech. Toto hledání nás usměrňuje a obohacuje, dodává nám kladnou, tz. pozitivní energii , bez níž nemůžeme porozumět sobě, ba ani druhým lidem..

 

Krásný a barevný den Vám přeje autorka Mandal Libuše Baďurová

V Boskovicích 29. listopadu 2013

 

 

Fotografie orchideí - Michaela Janíčková zaří 2013